آموزشکده سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

تیم معماری - آموزشکده فنی و حرفه ای سما ایلام

به منظور ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي و فراهم نمودن زمينه مناسب براي رشد و شكوفايي استعدادهاي دانشجويان و حضور فعال آنان در مجامع علمي و پژوهشي، دانشكده سماي ايلام در راستاي بخشنامه سازمان سما و با مجوز شوراي پژوهشي طي فراخواني مبادرت به ثبت نام متقاضيان عضويت در تيم هاي پژوهشي نمود، كه با توجه به ضوابط و شرايط موجود، دو تيم رباتيك و دو تيم معماري تشكيل گرديد.

اعضاي تيم 1 معماري:

1)مجید زرگوشی

2) سعید اقبالی

3) مهیار صادقیان

4)محمد بشیری

آقاي مجید زرگوشی سرگروه  و مهندس زکریا سلیمانی استاد راهنماي اين تيم مي باشد.

اعضاي تيم 2 معماري:

1)فرشته علیمحمدی

2)کوثر موسوی

3)کوثر پیری

4)مریم نظری

5)باران فتحی  

خانم فرشته علیمحمدی سرگروه و مهندس زکریا سلیمانی استاد راهنماي اين تيم مي باشد.

 

 

 

 

 

اطلاعات تماس

استان ایلام -..............
تلفکس : ..................
تلفن:...............
پست الکترونیک :

آموزشکده سما ایلام

Template Design:Dima Group